Tra cứu điểm

CHÍNH SÁCH TÍCH ĐIỂM KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT LEPOINT
 

I. ĐIỂM LEPOINT LÀ GÌ?

- Tên điểm: LEPoint

- Giá trị điểm được tích: 2% trên tổng hóa đơn

- Giá trị điểm quy đổi: 1 LEPoint = 1.000 VNĐ

- Mỗi khách hàng sẽ có một tài khoản tích điểm chính là số điện thoại di động cá nhân.

- Tra cứu điểm đã tích: http://miorr.com/tich-diem.html


II. QUY TRÌNH TÍCH VÀ ĐỔI ĐIỂM


1. CƠ CHẾ TÍCH ĐIỂM:

- Khách hàng có thể tích điểm với các sản phẩm được chấp nhận trong “Danh mục sản phẩm tích đổi điểm của LEMINO”.

- Khách hàng được tích điểm theo tỷ lệ tích điểm (%) theo quy định sau khi trừ chiết khấu/khuyến mại ngắn hạn (nếu có).

- Khách hàng được tích điểm trên cả giá trị hóa đơn được thanh toán bằng điểm LEPoint.

- Hóa đơn phải từ 100.000 VNĐ trở lên mới được áp dụng tích điểm.

- Không được tích điểm với các chương trình khuyến mãi đặc biệt, có nêu rõ “Không áp dụng tích điểm LEPoint”.

- Một khách hàng không được tích điểm hoặc yêu cầu tách hóa đơn để tích điểm vào nhiều tài khoản tại cùng một thời điểm.

- Hóa đơn đổi hoặc trả hàng sẽ không được áp dụng tích điểm.

- Tích điểm có thể được mở hoặc dừng tùy theo tình hình thực tế mà không cần phải báo trước.


2. CƠ CHẾ ĐỔI ĐIỂM:

- Khách hàng có thể đổi điểm với các sản phẩm được chấp nhận trong “Danh mục sản phẩm tích đổi điểm của LEMINO”.

- Chỉ điểm khả dụng mới được sử dụng để đổi khi thanh toán.

- Điểm được đổi không được vượt quá 50% giá trị đơn hàng đã trừ hết khuyến mại nếu có.

- Trong quá trình thanh toán, khách hàng được yêu cầu cung cấp số điểm muốn đổi cụ thể cho từng lần thanh toán.

- Khách hàng cần cung cấp chính xác thông tin về số điện thoại, họ tên … khi đổi điểm trong trường hợp Thu ngân yêu cầu.

- Đổi điểm có thể được mở hoặc dừng tùy theo tình hình thực tế mà không cần phải báo trước.

- Giá trị thể hiện trên hóa đơn là tổng giá trị sản phẩm sau khi trừ đi giá trị đổi điểm.

 

Các tài khoản tham gia tích điểm sẽ được xếp hạng và được áp dụng thêm các chương trình khuyến mại khác.

#Instagram Miorr

Hãy trở thành một phần trong Gia đình Miorr của chúng tôi và cho chúng tôi biết
bạn đã yêu thích các thiết kế mới nhất của chúng tôi như thế nào. Cùng kết nối và theo dõi Miorr trên Instagram.

Tư vấn / Đặt mua hàng: